IVIO maakt leren gewoon

​​
 • Beroepsopleidingen
 • Taal op de Werkvloer
 • Arbeidsmarkt
  -vaardigheden
Lees meer
 • Inburgering
 • Staatsexamen
 • Alfabetisering
Lees meer
 • Examenafname
 • Het examenbureau voor het Voortgezet Speciaal- en Praktijkonderwijs
 • Toetsontwikkeling
 • Taal- en rekentoetsen Meijerink
Lees meer
 • Onderwijsadvies bij vertrek naar het buitenland
 • Afstandsonderwijs (bijhouden Nederlandse taal of volledig onderwijs)
 • Begeleiding bij terugkeer naar Nederland
Lees meer
 • Vmbo-tl, Havo en Vwo voor VSO
 • Afstandsonderwijs
 • Maatwerk voor thuiszitters
Lees meer